Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


Свежий номер

Свежий номер

13.06.2018г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Небіволол – високоселективний бета-блокатор для запобігання фатальним наслідкам артеріальної гіпертензії    О. М. БАРНА
  У міжнародних та вітчизняних рекомендаціях групу бета-блокаторів визначено в якості препара- тів першого ряду для лікування артеріальної гіпертензії. Завдяки вираженому антигіпертензивному ефекту та високому профілю безпечності їх застосування дозволяє впливати на тяжкість серцево- судинних захворювань, імовірність виникнення ускладнень. Серед представників бета-блокаторів на особливу увагу заслуговують саме препарати із вазодилатаційними властивостями, які мають високий рівень кардіоселективності. Небіволол, як вазодилатаційний бета-блокатор, вивчали у низці великих клінічних досліджень, результати яких доводять, що його призначення хворим із артеріальною гіпертензією, порівняно із іншими кардіоселективними бета-блокаторами, приводить до виражено- го зменшення ризику ускладнень, ефективного зниження артеріального тиску. Високий профіль безпечності обумовлений відсутністю впливу на метаболізм ліпідів та вуглеводів, а також на еректиль- ну функцію у чоловіків.
 2. Фармакотерапия острого бронхита    Т. М. БЕНЦА
  Острый бронхит поражает миллионы людей и является одной из самых распространенных причин обращения за амбулаторной помощью. Около 90 % случаев заболевания вызваны вирусами. Острый бронхит – это заболевание, характеризующееся воспалением крупных воздухоносных путей в пределах легкого, сопровождающееся кашлем с мокротой или без нее, продолжительностью от 1 до 3 недель. В статье освещены современные представления о терапии острого бронхита. Лечение состоит из нефармакологических и фармакологических вариантов и включает антивирусные, противокашлевые и прокашлевые средства, антибиотики.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження    В. І. РЕЙЗІН, В. М. РУДІЧЕНКО, Н. М. ХАНТІЛЬ
  Кількість осіб, хронічно інфікованих вірусом гепатиту С (ВГС), у світі складає 130–170 млн. ВГС був відкритий у 1989 р. та ідентифікований як основна причина не-А, не-В посттрансфузійних гепатитів. Тяжкі печінкові захворювання із розвитком фіброзу, цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми є частими ускладненнями тривалого перебігу інфекції ВГС. У розвинутих країнах наслідки інфікування людини ВГС є найчастішими показаннями для трансплантації печінки. Генетична гетерогенність є великою для ВГС, порівняно, наприклад, з вірусами гепатиту В та ВІЛ: ізоляти ВГС були згруповані у сім генотипів. Певні відмінності спостерігають у географічному розподілі генотипів. ВГС викликає клінічно тяжке захворювання, яке уражає близько 2–3 % світової популяції. Приблизно у 75 % інфікованих осіб розвивається хронічний гепатит, який може прогресувати у фіброз, цироз та гепатоцелюлярну кар- циному. У статті наведено власні авторські спостереження тяжкого клінічного випадку, обумовленого інфікуванням ВГС. Наведений матеріал використовується для підготовки студентів та інтернів зі спеці- альності «Загальна практика – сімейна медицина» на базі Київської міської клінічної лікарні № 8 державною та англійською мовами.
 2. Динаміка стану когнітивної функції, якості життя та ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні прийому фіксованої лікарської комбінації мельдонію та гамма    Л. Г. ВОРОНКОВ, А. С. СОЛОНОВИЧ, Г. Є. ДУДНИК, А. В. ЛЯШЕНКО
  Важливість корекції когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) визначається не лише мотивом покращення їх якості життя, а й необхідністю поліпшення прихильності до терапії та клінічного прогнозу. З цією метою ми застосували інноваційну лікарську комбінацію мельдонію з гамма-бутиробетаїном (Капікор), яку додавали до стандартної схеми лікування хворих з ХСН протягом чотирьох тижнів. Після вказаного лікування у досліджуваних спостерігали достовірне покращення показників когнітивної функції та якості життя, що також супроводжувалось суттєвим поліпшенням ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді за відсутності статистично достовірного впливу на рівень депресивних та тривожних проявів.
 3. Досвід використання Енгілену в педіатричній практиці    Ю. В. МАРУШКО, А. О. АСОНОВ
  Проблема захворювань гепатобіліарної системи є однією з провідних у педіатричній, терапевтичній практиці та в гастроентерології зокрема. Мета роботи – вивчити ефективність комплексного лікування функціональних порушень біліарного тракту за гіпокінетично-гіпотонічним типом у дітей із застосуванням комплексного рослинного засобу (дієтичної добавки) Енгілен, що містить екстракт артишоку, куркуми та розторопші. В результаті досліджень зроблено висновок, що використання у складі комплексної терапії дітей з дисфункцією жовчного міхура та сфінктера Одді комбінованого препарату артишоку, куркуми та розторопші приводить до ліквідації клінічної симптоматики, нормалізації моторики жовчови- відних шляхів у 90,0 % пацієнтів та зменшує частоту загострень протягом року на 74,1 %.
 4. Печінка в континуумі метаболічного синдрому    О. М. БАРНА, А. В. НОВИЦЬКА, В. Є. САБАДАШ, О. О. ПОГРЕБНЯК
  За даними офіційної статистики, в багатьох країнах світу більш ніж у третини населення старше тридцяти років виникає метаболічний синдром. Він може розвиватися непомітно і поступово впродовж декількох років, проте його наслідки для здоров’я катастрофічні. На тлі цього синдрому в людини можуть розвинутися гостре порушення мозкового кровообігу, гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, хвороби печінки і шлунково- кишкового тракту. Тому сучасним лікарям різних спеціальностей вкрай важливо докласти максимум зусиль для вчасного виявлення перших проявів метаболічного синдрому та вжити заходів для корекції кожного з його компонентів. З цією метою необхідно застосовувати препарати, які здатні покращувати функціональний стан печінки – препарати уросдезоксихолевої кислоти, та препарати харчових волокон (псилліум), що позитивно впливають на цілий ряд патогенетичних ланок метаболічного синдрому.

Раздел:  Стандарти лікування

 1. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (Вибрані положення)   
  На сьогодні в Україні відсутня спеціальна система реєстрації саме медикаментозної алергії (МА), відповідно – відсутня точна інформація щодо кількості реакцій гіперчутливості до ЛЗ, а також типів реакцій та їх наслідків. Крім того, відсутні дані про ефектив- ність їх лікування як на госпітальному, так і на амбулаторному етапах. Слід зазначити, що в Україні також здійснюється і безре- цептурний відпуск ЛЗ. При цьому останнім часом привертає увагу зростання кількості МА і в розвинених країнах світу.

Раздел:  Дистанційне навчання

 1. Синдром Такотсубо    Е. А. БУТКО
  В статье рассмотрены вопросы распространенности, этиологии и патогенеза, клиники, инстру- ментальной диагностики синдрома Такотсубо (ТТС). На основании рекомендаций Ассоциации сер- дечной недостаточности Европейского общества кардиологов (HFA ESC) предложены диагностические критерии, стратификация риска пациентов ТТС и основные подходы к лечению данного заболевания.

В архив >>>

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2018 © - Все права защищены