Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 410.06.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Сучасні підходи до профілактики інсульту у пацієнтів з фібриляцією передсердь    В.А. СКИБЧИК, д. мед. н., професор; Т.М. СОЛОМЕНЧУК, д. мед. н., професор
  У статті обговорюються сучасні підходи до профілактики ішемічного інсульту та транзиторної ішеміч- ної атаки (ТІА) у хворих з фібриляцією передсердь, які базуються на оновлених Європейських рекомен- даціях 2016 року. Розглянуто місце у цій стратегії неантагоністів вітаміну К пероральних антикоагулянтів (НОАК), антагоністів вітаміну К (АВК) та антиагрегантів.
 2. Сірководень – важлива сигнальна молекула в патогенезі серцево-судинних хвороб: можливості терапевтичного впливу    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор; Н.В. СНІГИР, к. мед. н., доцент
  Захворювання серцево-судинної системи мають декілька сигнальних молекул, серед яких найбільше значення мають сірководень та оксид азоту. Роль сірководню довго залишалася без уваги, але на сьогодні відомо, що рівень цієї речовини змінюється під час перебігу патологічних процесів у серці або судинах. Тому для лікування використовують лікарські засоби, які мають вплив на синтез та біодоступність сірководню в організмі. В групі інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) таким препаратом є зофеноприл (Зокардіс®), який в своєму складі має дві сульфгідрильні групи. Ця його особливість забезпечує вазодила- таційний, кардіопротекторний, антиоксидантний та антиішемічний ефекти. Застосування зофеноприлу є патогенетично показаним при гіпертонічній хворобі, особливо при її поєднанні з ішемічною хворобою серця.
 3. Комбинированная антигипертензивная терапия у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией    Т.М. БЕНЦА, д. мед. н., профессор
  В статье приведены данные о распространенности артериальной гипертензии (АГ) у больных сахарным диабетом (СД) и риске развития осложнений. СД ассоциирован с повышенным риском АГ. Артериальная гипертензия как сопутствующее заболевание имеется у 20–25% больных СД. Одновременное наличие этих двух заболеваний приводит к увеличению кардиоваскулярного риска. На основании современных рекомендаций рассмотрены такие вопросы, как целевые уровни артери- ального давления (АД) у больных СД, в том числе при наличии диабетической болезни почек, начало медикаментозной антигипертензивной терапии, выбор антигипертензивных препаратов. Антигипертензивные препараты могут уменьшить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Большинству пациентов с АГ необходимо более одного антигипертензивного препарата, чтобы достичь целевого значения АД. Монотерапия может эффективно снижать АД только у 20–40% пациентов. Комбинированная лекарственная терапия обычно требуется, чтобы достичь целевого значения АД <130/80 мм рт.ст., определенного для больных СД. Комбинированное лечение АГ чаще всего включает ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), в частности ингибитор ангиотензин- превращающего фермента (ИАПФ) или блокатор рецепторов к ангиотензину II (БРА). Они могут быть комбинированы с низкой дозой, прежде всего, тиазидоподобных диуретиков, блокаторов кальциевых каналов с нейтральным метаболическим эффектом, дальнейшие варианты включают добавление блокаторов β-адренорецепторов или α-адренорецепторов.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

  Раздел:  Піраміда доказової медицини

   Раздел:  In Farmacia

   1. Міжнародні клінічні протоколи – крок до Європейської медицини    Віра Фазлєєва
    Нещодавно Міністерство охорони здоров’я України спільно з Міністерством юстиції України та фахівцями в галу- зі охорони здоров’я надали роз’яснення щодо особливостей впровадження міжнародних клінічних протоколів в Україні, їх переваги та важливість використання у лікарській практиці.
   2. CHMP принял положительное заключение относительно одобрения карипразина для лечения шизофрении    Віра Фазлєєва
    Как сообщает компания «Gedeon Richter», Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency – EMA) принял положительное заключение по заявке относительно карипразина в качестве нового антипсихотика для лечения шизофрении у взрослых пациентов. Соответствующая заявка была подана в ЕМА в марте 2016 года. После получения одобрения от Европейской комиссии ожидается, что спустя 2 месяца компания «Gedeon Richter» получит разрешение на маркетинг препарата во всех государствах – членах Европейского Союза (ЕС).
   3. «Живи активно». Фестиваль здоров’я для всієї родини   
    10 червня в парку імені Тараса Шевченка відбувся сімейний фес- тиваль здоров’я «Живи Активно!» Нас відвідали близько 7000 людей. Ми неймовірно вражені теплою енергетикою та вашими схваль- ними відгуками. Дякуємо всім вам! На святі протягом дня лунала гучна музика, дзвінкий дитячий сміх, водночас продовжувалися майстер-класи, вимірювання та тренінги. Ваша зацікавленість надихає нас створювати подібні фестивалі в великих містах нашої країни.

   Раздел:  Дистанційне навчання

    В архив >>>

    Ліки України
    Мистецтво лікування
    Medix Anti-Aging
    Ліки України Плюс
    електронне видання
    Асcоциация
    Пациентам
    Авторам
    События
    Контакты

     

    Компания Medix 2018 © - Все права защищены