Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 410.06.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Сучасні підходи до профілактики інсульту у пацієнтів з фібриляцією передсердь    В.А. СКИБЧИК, д. мед. н., професор; Т.М. СОЛОМЕНЧУК, д. мед. н., професор
  У статті обговорюються сучасні підходи до профілактики ішемічного інсульту та транзиторної ішеміч- ної атаки (ТІА) у хворих з фібриляцією передсердь, які базуються на оновлених Європейських рекомен- даціях 2016 року. Розглянуто місце у цій стратегії неантагоністів вітаміну К пероральних антикоагулянтів (НОАК), антагоністів вітаміну К (АВК) та антиагрегантів.
 2. Сірководень – важлива сигнальна молекула в патогенезі серцево-судинних хвороб: можливості терапевтичного впливу    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор; Н.В. СНІГИР, к. мед. н., доцент
  Захворювання серцево-судинної системи мають декілька сигнальних молекул, серед яких найбільше значення мають сірководень та оксид азоту. Роль сірководню довго залишалася без уваги, але на сьогодні відомо, що рівень цієї речовини змінюється під час перебігу патологічних процесів у серці або судинах. Тому для лікування використовують лікарські засоби, які мають вплив на синтез та біодоступність сірководню в організмі. В групі інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) таким препаратом є зофеноприл (Зокардіс®), який в своєму складі має дві сульфгідрильні групи. Ця його особливість забезпечує вазодила- таційний, кардіопротекторний, антиоксидантний та антиішемічний ефекти. Застосування зофеноприлу є патогенетично показаним при гіпертонічній хворобі, особливо при її поєднанні з ішемічною хворобою серця.
 3. Комбинированная антигипертензивная терапия у больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией    Т.М. БЕНЦА, д. мед. н., профессор
  В статье приведены данные о распространенности артериальной гипертензии (АГ) у больных сахарным диабетом (СД) и риске развития осложнений. СД ассоциирован с повышенным риском АГ. Артериальная гипертензия как сопутствующее заболевание имеется у 20–25% больных СД. Одновременное наличие этих двух заболеваний приводит к увеличению кардиоваскулярного риска. На основании современных рекомендаций рассмотрены такие вопросы, как целевые уровни артери- ального давления (АД) у больных СД, в том числе при наличии диабетической болезни почек, начало медикаментозной антигипертензивной терапии, выбор антигипертензивных препаратов. Антигипертензивные препараты могут уменьшить сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Большинству пациентов с АГ необходимо более одного антигипертензивного препарата, чтобы достичь целевого значения АД. Монотерапия может эффективно снижать АД только у 20–40% пациентов. Комбинированная лекарственная терапия обычно требуется, чтобы достичь целевого значения АД <130/80 мм рт.ст., определенного для больных СД. Комбинированное лечение АГ чаще всего включает ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), в частности ингибитор ангиотензин- превращающего фермента (ИАПФ) или блокатор рецепторов к ангиотензину II (БРА). Они могут быть комбинированы с низкой дозой, прежде всего, тиазидоподобных диуретиков, блокаторов кальциевых каналов с нейтральным метаболическим эффектом, дальнейшие варианты включают добавление блокаторов β-адренорецепторов или α-адренорецепторов.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

  Раздел:  Стандарти лікування

   Раздел:  Дистанційне навчання

    В архив >>>

    Ліки України
    Мистецтво лікування
    Medix Anti-Aging
    Ліки України Плюс
    електронне видання
    Асcоциация
    Пациентам
    Авторам
    События
    Контакты

     

    Компания Medix 2018 © - Все права защищены