Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 530.06.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Алгоритм діагностики та покрокового лікування остеоартриту: на допомогу сімейному лікарю    І.Ю. ГОЛОВАЧ, д. мед. н., професор
  У статті узагальнено сучасні підходи до діагностики та лікування такого поширеного захворювання, як остеоартрит. Представлено критерії діагностики остеоартриту різної локалізації, а також алгоритм лікування остеоартриту колінних суглобів ESCEO-2014. Ці рекомендації є першим досвідом створення докладного алгоритму, який дозволяє лікарям різних спеціальностей орієнтуватися в численних методах лікування остеоартриту та обирати адекватну терапію на різних стадіях розвитку цього захворювання. Алгоритм побудований як покрокові дії, що зумовлюють перехід до наступного кроку у разі неефектив- ності попереднього етапу чи утримання симптомів остеоартриту. Фармакологічне лікування необхідно модифікувати та поступово нарощувати відповідно до вказаних кроків до досягнення задовільної клініч- ної відповіді. Рекомендується призначати повільно діючі симптом-модифікуючі препарати вже на перших етапах встановлення діагнозу та лікування остеоартриту, а нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) – у разі недостатності симптом-модифікуючої дії хондроїтину сульфату і глюкозаміну. Вибір НПЗП необхідно базувати на оцінці ризику побічних ефектів та індивідуально обирати препарат у кожному випадку, зважаючи на гастротоксичність, нефротоксичність та підвищення серцево-судинних подій при тривалому використанні цих препаратів.
 2. Комбінована терапія артеріальної гіпертензії: вибір найкращого варіанту    А.В. НОВИЦЬКА, к. мед. н, доцент; Я.В. КОРОСТ, к. мед. н.; В.О. СІРИК, к. мед. н.
  Комбінована терапія артеріальної гіпертензії рекомендована для лікуванні пацієнтів із показниками артеріального тиску вище 160/100 мм рт.ст., а також тих, у кого артеріальний тиск нижче, але існує висо- кий ризик ускладнень. Завдяки поєднаному застосуванню двох лікарських засобів потенціюється їх терапевтична активність, зменшується вірогідність виникнення побічних ефектів. Однією з найкращих комбінацій вважається поєднання інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) з групою блокаторів кальцієвих каналів, зокрема еналаприлу з лерканідипіном. Як показали дослідження, засто- сування цієї комбінації дозволяє зупинити прогресування артеріальної гіпертензії та покращити прогноз, оскільки вона має низку додаткових ефектів: впливає на жорсткість судин, здійснює кардіо- та нефро- протекцію, а також чинить нейрорегуляторну дію. У деяких пацієнтів еналаприл з лерканідипіном має переваги порівняно з використанням еналаприлу з амлодипіном або еналаприлу з гідрохлортіазидом.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Випадок ідіопатичного гіпереозинофільного синдрому у дитини: труднощі диференціальної діагностики    О.М. ОХОТНІКОВА, д мед. н., професор; О.В. ПОНОЧЕВНА, О.Г. КВАЧЕНЮК
  У статті висвітлено патогенез еозинофільного синдрому, відмінності первинної та вторинної еозино- філії, основні причини, в тому числі генетичні мутації, що асоціюються з гіпереозинофілією. Класичним клінічним проявом гіпереозинофільного синдрому є ідіопатичний гіпереозинофільний синдром (ГЕС). На прикладі ГЕС у дитини розглянуто основні синдроми і ускладнення, зумовлені еозинофілією, питання диференціальної діагностики та основні напрями лікування. У висновку наголошується, що ГЕС є мульти- дисциплінарною проблемою і може зацікавити лікарів багатьох спеціальностей.
 2. Сучасні підходи до лікування хронічного циститу у жінок    Б.О. БІЛОРУСЬКИЙ, О.О. СТРОЙ, д. мед. н., професор
  Лікування хворих із хронічним рецидивуючим циститом зумовлене вірулентністю кишкової палички та станом локальної резистентності слизової оболонки сечового міхура та їх взаємодією. Застосування інстиляцій засобу, що містить гіалуронат натрію, у комплексній терапії хворих на хронічний цистит сприяло покращенню клінічної симптоматики пацієнтів, а також зниженню кількості рецидивів, що покращувало якість життя пацієнтів. Отримані результати дозволяють рекомендувати гіалуронат натрію для природного відновлення бар’єрної функції сечового міхура у хворих на хронічний цистит.
 3. Змішане захворювання сполучної тканини в практиці сімейного лікаря    В.І. ТКАЧЕНКО, д. мед. н.; О.А. ГАЙОВА, Д.П. КЕКУХ
  У даній статті описано клінічний випадок змішаного захворювання сполучної тканини у практиці сімейного лікаря. Представлено огляд літератури щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностичних кри- теріїв та принципів лікування, прогнозу для життя при змішаному захворюванні сполучної тканини в практиці сімейного лікаря.
 4. Оптимізація патогенетичного лікування ротавірусних гастроентеритів у дітей раннього віку    Л.А. ІВАНОВА, М.Н. ГАРАС
  Стаття присвячена дослідженню ефективності пероральної регідратаційної терапії у дітей ранньо- го віку з ротавірусним гастроентеритом із застосуванням препарату Регідрон Оптім. За результатами дослідження було виявлено позитивні результати застосування як засобу пероральної регідратаційної терапії препарату Регідрон Оптім за показниками зменшення тяжкості перебігу та тривалості захворю- вання, більш швидкою нормалізацією загального стану та ліквідацією основних клінічних симптомів захворювання та зниження необхідності застосування таким хворим інфузійної регідратаційної терапії.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

   В архив >>>

   Ліки України
   Мистецтво лікування
   Medix Anti-Aging
   Ліки України Плюс
   електронне видання
   Асcоциация
   Пациентам
   Авторам
   События
   Контакты

    

   Компания Medix 2018 © - Все права защищены