Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Мистецтво лікування»


№ 324.05.2018г.

Раздел:  Дистанционное образование

 1. Ураження скелета при лімфогранулематозі    Т.М. Бабкіна, д. мед. н., професор; Г.М. Бондар, к. мед. н.; Т.К. Сахно, к. мед. н.; О.В. Поліщук, к. мед. н.; Ю.А. Кригін, к. мед. н.

Раздел:  Доказательства и опыт

  Раздел:  Акцентированная тема номера

   Раздел:  Препараты и технологии

   1. Особливості лікування антенатальної та постнатальної депресії: дані доказової медицини    В.В. Подольський, к. мед. н.; І.Ф. Здорик, к. мед. н.
    Стан здоров’я жінок України був і залишається одним із основних показників розвитку суспільства. Психічне здоров’я є важливою та невід’ємною складовою поняття здоров’я відповідно до визначення, запропонованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
   2. Особенности течения воспалительных заболеваний кишечника у беременных    О.Н. Барна, д. мед. н., профессор; В.С. Пехенько, к. мед. н.; Л.О. Матяш
    Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) могут дебютировать в любой возрастной период, но наиболее часто они возникают в возрасте от 20 до 40 лет жизни, т.е. в самом расцвете сил, трудоспособности и репродуктивной функции. У детей, родители которых имели болезнь Крона (БК) или язвенный колит (ЯК), риск заболеть ВЗК в 13 раз выше по сравнению с теми пациентами, у которых анамнез этими заболеваниями не отягощен. Если у пациента только один из родителей имел ВЗК, риск заболеть повышается до 5% для БК и 1,6% − для ЯК. Если же ВЗК были у обоих родителей, то риск увеличивается до 35%. Отсюда у многих пациентов с ВЗК возникают опасения относительно будущего здоровья их детей, около 80% больных имеют страх, что их дети будут больными [22]. Усилия современной медицины направлены на сохранение репродуктивной функции: колэктомия с формированием ректального мешка, которая выполняется по показаниям и вовремя, может способствовать сохранению репродуктивной функции. В то же время, от такой радикальной операции пациенты чаще всего отказываются. Больные женщины имеют дополнительные риски рецидива заболевания, среди которых − беременность и кормление грудью. Соответственно, ведение периода беременности в таком случае требует мультидисциплинарного подхода – участия гастроэнтеролога, гинеколога, акушера и педиатра.

   Раздел:  АВС Диагностики

   1. Патоморфологічний аналіз коронаритів у дитячому віці (за матеріалами автопсійних випадків)    О. І. Бойко
    Коронарит – запалення коронарних артерій серця, що є виявом системного ураження артерій або ускладненням різноманітних захворювань. У практичній клінічній діяльності нозологічну належність коронариту часто складно встановити через стертість, атиповість клінічної симптоматики, об’єктивні труднощі діагностики [1]. Як правило, діагноз встановлюють тільки при патологоанатомічному дослідженні. Розмаїття захворювань, перебіг яких здатний ускладнюватися розвитком коронариту – це виклик для лікарів різних спеціальностей. Своєчасна діагностика цієї патології, етіотропне та патогенетичне лікування необхідні для сприятливого перебігу захворювань та уникнення загрозливих ускладнень, найнесприятливіші з яких – інфаркт міокарда й раптова коронарна смерть
   2. Гістологія: чи потрібна вона лікарю?    Ю.Б. Чайковський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України; С.Б. Геращенко, д. мед. н., професор; В.О. Кокряцька, О.І. Дєльцова, д. мед. н., професор; Л.М. Сокуренко, д. мед. н., професор
    В ХVІІ столітті видатний мікроскопіст Марчелло Мальпігі відкрив капіляри, детально вивчив тонку будову шкіри, селезінки, нирки та інших органів. Проте він писав: «Наша тверда думка, що анатомія надзвичайно маленьких структур внутрішніх органів, яка актуальна в ці часи, не потрібна жодному лікарю»

   Раздел:  Симпозиум

    Раздел:  ТОП-10

     Раздел:  МЛ-клуб

     1. Цісарська інтермедія Їрґена Торвальда    Олександр Кіцера, д. мед. н., професор
      Їрґен Торвальд ( Jürgen Thorwald) – справжнє ім’я Heinz Bongartz (1915−2006) –німецький письменник. Студіював медицину, пізніше перевівся на історичний факультет. Відомий своїми працями з історії медицини та криміналістики (під псевдонімом), а також – з історії німецького війська, зокрема авіації та військово-морських сил (під власним прізвищем). З огляду на антинацистські публікації був змушений змінити прізвище. Ця публікація взята з книги «Століття хірургії» (1956). Відомі також його праці з історії гематології, психіатрії, урології.

     Раздел:  Міжнародна співпраця

      Раздел:  Естетична медицина

       Раздел:  Превентивна медицина

        Раздел:  КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

         Раздел:  Здорове довголіття

          Раздел:  Клінічна фармакологія

           Раздел:  НОВИНИ МЕДИЦИНИ

            Раздел:  Клінічний випадок

             Раздел:  Молоді вчені у пошуку

              Раздел:  Інфекції: консультація спеціаліста

               Раздел:  Академія права

                Раздел:  Реформи охорони здоров'я

                1. Клінічні протоколи: що це і чи є вони в Україні   
                 Медики по всій Україні користуються чіткими інструкціями в своїй роботі – клінічними протоколами. А з початку цього року Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України наказом №1422 дозволило працювати за міжнародними настановами лікування і діагностики. Тепер український спеціаліст має змогу працювати за тими самими інструкціями, що і провідний лікар німецької, ізраїльської чи американської клініки. Раніше це було незаконно.

                Раздел:  Гендерна медицина

                 Раздел:  ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

                  Раздел:  СИЛАБУС

                  1. Успішний шлях від диференціальної діагностики до лікування остеоартрозу   
                   Остеоартроз (ОА) на сьогодні займає перше місце в структурі захворювань опорно-рухового апарату і є однією з основних причин інвалідизації людей старшого віку. Серед пацієнтів сімейних лікарів до 95% становлять хворі з ОА, які скаржаться на біль у суглобах, і саме цей симптом приводить їх до лікаря. До ревматологів звертається лише 75% пацієнтів з цього приводу. Тому саме сімейному лікарю потрібно провести правильну диференціальну діагностику захворювання, направити пацієнта на консультацію до профільного спеціаліста і призначити оптимальну терапію.
                  2. 1-2 березня 2018 рік м. КИЇВ ІІ Всеукраїнський конгрес «Мистецтво лікування: від керівництв до практики»   
                  3. 2 березня 2018 рік м. КИЇВ Експрес-курс для провізорів та фармацевтів «Ліки України»   
                  4. Галерея «Мистецтва лікування», м. Київ, 01.03.2018 р.   

                  В архив >>>

                  Ліки України
                  Мистецтво лікування
                  Medix Anti-Aging
                  Ліки України Плюс
                  електронне видання
                  Асcоциация
                  Пациентам
                  Авторам
                  События
                  Контакты

                   

                  Компания Medix 2019 © - Все права защищены