Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Мистецтво лікування»


№ 311.07.2019г.

Раздел:  Клуб лікарів

 1. Наука – мистецтво і релігія    А. В. Рибачук
  «Науки і мистецтво – слава народу, вони збільшують його щастя», – писав Гельвецій. Прихована мотивація, стимули творчості однакові для науки і мистецтва. Людина, яка прагне виразити свої думки в чомусь новому, матеріалізувати відчуття, уяву, шукає де докласти зусиль: у прикладному мистецтві, живописі або графіці, скульптурі чи архітектурі, поезії чи прозі, музиці або танцях. Будь-яка творчість вимагає натхнення і повної зосередженості.

Раздел:  Консультація спеціаліста: інфекційні хвороби

 1. Найнеобхідніший оберіг життя – вакцинація    Юрій Віленський
  14 травня 1796 року. Ця непересічна вікопомна дата постає зламною в будуванні імунологічного спротиву наслідкам інфекційних хвороб. Едуард Дженнер, на честь якого в Лондоні височить пам’ятник, англійський лікар, спостерігаючи, як коров’яча віспа захищає корівниць, що наражаються на тваринний варіант ураження, від захворювання на людську віспу, застосував цей спосіб у медичній практиці. У цей день він зробив щеплення восьмирічному хлопцеві Джеймсу Фіппсу речовиною, взятою з пустули коров’ячої віспи на руці доярки. Після щеплення хлопчик теж перехворів на коров’ячу віспу та одужав. Через шість тижнів дитина була інфікована матеріалом, взятим від хворого на натуральну віспу. Та хлопчик не захворів! Саме після цього відчайдушного експерименту виник термін – вакцинація (від лат. vacca – корова).

Раздел:  Тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування»

 1. Предіабет: що повинен знати сімейний лікар    О. М. Барна,
  Захворюваність на цукровий діабет невпинно зростає в усьому світі. Ця недуга входить до трійки захворювань, що найчастіше призводять до інвалідизації та смерті. Це значною мірою пов’язано з тим, що ризик розвитку серцево-судинних хвороб для тих, хто має цукровий діабет, у 2−3 рази вищий, ніж для людей без діабету. При цьому до 50% випадків цукрового діабету є недіагностованими.
 2. Кашель: патогенетичний підхід до терапії    Г. В. Бекетова
  Кашель: патогенетичний підхід до терапії
 3. Особенности ведения пациентов с аллергическим ринитом в практике семейного врача    Т. В. Бездетко,
  по прогнозам ВОЗ, XXI век станет эпохой аллергии; • распространенность аллергических заболеваний увеличивается в 2–3 раза каждые 10 лет и достигла масштаба эпидемии; • в настоящее время аллергическая патология входит в шестерку наиболее частых заболеваний человека; • по статистике, аллергией страдает каждый 5 житель нашей планеты: каждый 6 американец, каждый 4 немец, от 15 до 35 % украинцев
 4. Інфекції дихальних шляхів: лікування у світлі сучасних поглядів    М. М. Селюк,
  Найчастіше в амбулаторній практиці лікарям доводиться стикатися з інфекціями дихальних шляхів. Ризик захворіти на ГРВІ є практично у кожної людини. Щороку на респіраторні інфекції хворіє кожен десятий дорослий і кожна третя дитина. За американськими даними від 10−40 тисяч випадків смертей у США спричинені саме наслідками інфекцій дихальних шляхів.
 5. Молекулярна діагностика – новий погляд на діагностику алергії    Т. В. Бездітко,
  Молекулярна діагностика – новий погляд на діагностику алергії
 6. Бета-блокатори: роль у лікуванні серцево-судинних хвороб    Л. М. Яковлева,
  Кількість нових випадків захворювань серцево-судинної системи в Україні з кожним роком продовжує зростати, про що свідчать дані бази медичної статистики. У 1990 році число зафіксованих в амбулаторних умовах випадків захворювань серця дорівнювало 1 148 962, а цей же показник за 2017 рік складав 1 780 595. Тобто, не зважаючи на прогрес у медичній науці та на доступність медичної допомоги, хвороби серцево-судинної системи у нашій країні залишаються лідерами за поширенням. Так само зростає й показник кількості виписаних пацієнтів з лікарні з приводу цих хвороб: у 1990 році цей показник на 100 000 населення складав 2 778,8, а у 2017 році – 3 648. Вищевказане свідчить про те, що гіпертонічна хвороба та ішемічна хвороба серця є одними з найчастіших причин звернень до лікарів, як на амбулаторному етапі, так і на етапі вторинної й третинної медичної допомоги.
 7. Лікування стабільної ішемічної хвороби серця: фокус на короткодіючі нітрати    І. І. Князькова
  Найтяжчим ускладненням ІХС є ГКС (нестабіль- на стенокардія, інфаркт міокарда). • Встановлено, що розвиток ІМ при виникненні вперше в житті нападу стенокардії у пацієнта складає 14-25 %. • Хворі з діагнозом стабільної стенокардії вмира- ють від ІХС удвічі частіше, ніж особи без цього захворювання. • В Україні показник смертності від ІХС високий: 693 на 100 тис. населення (2017 р.)
 8. Опиоиды в лечении хронического болевого синдрома онкологического и неонкологического генеза    И. И. Лесной,
  Купирование болевого синдрома является при- оритетным направлением в паллиативной терапии онкологической патологии. Совершенствование методов противораковой и паллиативной помощи привело к удлинению периода лечения онкологи- ческих больных. Больше пациентов дольше живут с активным заболеванием, соответственно, больше пациентов нуждаются в адекватном обезболивании.
 9. Ефективне лікування кашлю в практиці сімейного лікаря    О. Б. Волошина,
  Головна причина гострого кашлю – застуда
 10. Оптимизация терапии циститов в практике семейного врача    Б. Е. Барковский,
  Заболевания, при которых имеется ми- кробная колонизация в моче – свыше 10 в 4 степени колоний ми- кроорганизмов в 1 мл мочи и/или микробная инвазия с развитием инфекционного процес- са в какой-либо части мочеполового тракта от наружного отверстия уретры до коркового вещества почек.
 11. Нові методи діагностики алергії    С. O. Зубченко,
  За різними даними, кожен 3−4-й пацієнт знайомий з проблемою алергії. Із захворюваннями, в патогенезі яких провідну роль відіграють алергічні реакції, частіше зустрічаються не алергологи, а лікарі інших спеціальностей, зокрема сімейні лікарі, педіатри, дерматологи, гастроентерологи, пульмонологи, оториноларингологи тощо. Перед спеціалістом постає питання, чи виникли симптоми внаслідок алергічної реакції, чи є псевдоалергічними. Питанням діагностики алергії було присвячено доповідь кандидата медичних наук, доцента кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Світлани Олександрівни Зубченко.
 12. Фокус на кашель у практиці педіатра    Н. І. Сінчук
  За статистичними даними, які наводить Європейське респіраторне товариство, найпоширенішою причиною звернення до лікарів у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки є кашель. На жаль, в Україні звернення до лікарів первинної ланки реєструються лише за нозологіями, а не за симптомами, до яких належить кашель. Після набрання чинності наказу МОЗ України №13 від 04.01.2018 року «Про деякі питання застосування україномовного варіанту міжнародної класифікації первинної медичної допомоги» (ICPC-2-E), ситуація з веденням статистики має змінитися – буде змога побачити, скільки пацієнтів в Україні звертаються до лікарів зі скаргами на кашель. Але поки доводиться спиратися на дані західних країн щодо скарг на кашель, як серед дорослих, так і серед дітей.
 13. Модний тренд: боротьба за пацієнта – співпраця чи бої без правил?    О. О. Семенюк,
  Модний тренд: боротьба за пацієнта – співпраця чи бої без правил?
 14. Сучасні аспекти лікування алергічного риніту    О. Л. Побережець,
  Сучасні аспекти лікування алергічного риніту
 15. Роль бета-адреноблокаторів в лікуванні серцево-судинних захворювань    Л. М. Яковлева,
  Сімпатоадреналова система (САС) відіграє суттєву роль в реалізації цілої низки гомеостатичних функцій, втому числі балансу енергії, артеріального тиску (АТ), хвилинного об’єму серця та інш. Завдяки вивільненню нейротрансмітерів (норепінефрин та епінефрин) та активації α- та β- адренорецепторів, САС готує організм до надмірних фізичних навантажень (підготовка до так званого режиму «fight or flight» - «бій або політ»).

В архив >>>

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2019 © - Все права защищены